Podpora


Aktuální informace o technické podpoře naleznete nyní na

https://www.schiedel.com/cz/uzitecne/technicka-podpora/


STUDIE: Vliv koncepce vytápění na energetickou náročnost budov

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing Miroslav Urban, Ph.D., ČVUT Praha 2016

Cílem bylo vypracování studie k posouzení vlivu koncepce vytápění na hodnocení energetické náročnosti budov. Zaměření na novostavby rodinných domu. Předpokládá se posouzení cca 5 variant s přehledným vyčíslením výsledků.

 Studie řeší pět variant technických systémů pro případovou studii rodinného domu. Studie porovnává dosažení požadavků na energetickou náročnost budov a zatřídění ukazatelů energetické náročnosti budov – celkové dodané energie do budovy Qfuel, neobnovitelné primární energie QnPE v závislosti na kvalitě obálky budovy.

Dokument v plném znění PDF