Podpora

Soutěž pro projektanty a architekty: 

KOMBIGAS  2017

Cena pro vítězné projekty:    Hotelový šek na víkendový pobyt pro 2 osoby  v hodnotě 10.000 CZK

Hlavní cena:                               Nejnovější model skútru Piaggio Medley 125 v hodnotě 80.000 CZK

Soutěž KombiGas 2017 je určena všem architektům a projektantům se sídlem v České republice a ve Slovenské republice

Společnost Schiedel chce oslovit architekty, projektanty, či zpracovatele projektu, kteří ve svých projektech plánují použití novinky roku 2016 - komínový systém Schiedel KombiGas.  Podrobné informace také na našich seminářích 2016.

Podmínky a pravidla soutěže

Přihláška


Semináře pro odborníky SPE 2016

Semináře proběhly podle plánu, děkujeme všem za aktivní účast. Zde jsou k dispozici prezentace ke stažení:

Kabele: Vliv koncepce vytápění na energetickou náročnost budov

Hirš: Chytré regiony a budovy

Seidl: Informace z technické normalizační komise TNK 105

Schiedel: Produkty 2016

Schiedel: KombiGas - představení nového komínového systému

Schiedel: Podpora projektování: CAD, GDL, BIM


STUDIE: Vliv koncepce vytápění na energetickou náročnost budov

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing Miroslav Urban, Ph.D., ČVUT Praha 2016

Cílem bylo vypracování studie k posouzení vlivu koncepce vytápění na hodnocení energetické náročnosti budov. Zaměření na novostavby rodinných domu. Předpokládá se posouzení cca 5 variant s přehledným vyčíslením výsledků.

 Studie řeší pět variant technických systémů pro případovou studii rodinného domu. Studie porovnává dosažení požadavků na energetickou náročnost budov a zatřídění ukazatelů energetické náročnosti budov – celkové dodané energie do budovy Qfuel, neobnovitelné primární energie QnPE v závislosti na kvalitě obálky budovy.

Dokument v plném znění PDF

Školící programy Schiedel ZDARMA

 

SSA: Schiedel Sales Academy

Školení pro obchodní partnery se zaměřením nejen na znalost produktů, ale i na problematiku prodeje komínových systémů - v případě zájmu kontaktujte svého obchodního zástupce

SCE: Školení stavebních firem

Produktové školení zaměřené na montáž komínových systémů  - v případě zájmu kontaktujte svého obchodního zástupce nebo oblastního technika

SPE: Semináře pro projektanty

Technické dny ve spolupráci s ČKAIT pro odbornou veřejnost zaměřené na širší problematiku spalinových cest.

Přednášky na odborných školách

Pro studenty a pedagogy středních a vysokých škol a učilišť - v případě zájmu kontaktujte svého oblastního technika

Dny otevřených dveří

Poradenské, firemní dny u obchodních partnerů spojené prodejní akcí nebo soutěží - v případě zájmu kontaktujte svého obchodního zástupce