Formulář pro objednávku výpočtu spalinové cesty KS

PDF Formulář ke stažení

PDF Formulář ke stažení Nová verze pro Adobe Reader 7 a vyšší

Zadání parametrů pro tepelně technický a hydraulický výpočet spalinové cesty společného komínu s jedním připojením podle ČSN EN 13384-2.

Zákazník
Projekt
m
   

Koncepce zadání
Potřeba vzduchu


Přívod vzduchuNapojení kouřovodu


Zvláštní příslušenství


Výrobce:


Typ:Typový spotřebič

Parametry jsou běžně dostupné z katalogu výrobce
V tomto případě není nutno vypisovat parametry pro zvláštní spotřebič níže.

1 Výrobce
  Typ
  Spotřebič číslo Např: 1, 2, 5…
2 Výrobce
  Typ
  Spotřebič číslo
 


Počet spotřebičů celkem

Zvláštní spotřebič
  MAX. MIN.  
Jmenovitý výkon kW
Příkon kW
Obsah CO2 %
Teplota spalin °C
Hmotnostní proud spalin g/s
Požadovaný tah Pa
Přetlak ventilátoru Pa
Spalinové hrdlo mm
Vzduchové hrdlo mm

spalinová cesta
Spalinová cesta (kaskáda / sběrač)

Zadejte úseky v závislosti na počtu spotřebičů

  Koleno:
  Průměr (mm) Úč. výška (m) Σ délka (m) Úhel (°) Poč.
1 Kouřovod
2 Kouřovod
3 Kouřovod
4 Kouřovod
5 Kouřovod
6 Kouřovod
7 Kouřovod

Výšky úseků komína:

A Komín: ve vytápěném prostoru m
B Komín: v chladném prostoru m
C Komín: nad střechou m
  Komínový systém
  Sanační systém

* U koncentrických kouřovodů uvádějte průměry D1/D2 (Např. 80/125)


Všeobecné podmínky
1 Výpočet spalinové cesty je poskytován formou technické pomoci společnosti Schiedel, s.r.o. a v tomto smyslu nenahrazuje projektovou dokumentaci nebo její změnu.
2 Tato technická pomoc je poskytována zdarma v případě, že je následně použita v projektu nebo realizaci spalinové cesty některým ze systémů Schiedel.
3 V případě, že výpočet spalinové cesty je použit jiným způsobem, jedná se o službu placenou. Základní cena výpočtu spalinové cesty je stanovena částkou 2.000,- Kč za samostatný a 5.000,- Kč za společný komín.
 Číslo účtu pro provedení platby je: UniCredit Bank 571 307 0001/2700, Variabilní symbol 5555

Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje, zpracujeme dle směrnic společnosti Schiedel, s.r.o. a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.