Výpočet spalinové cesty

Formulář pro objednávku výpočtu spalinové cesty S
Tepelně technický a hydraulický výpočet spalinové cesty samostatného komínu podle ČSN EN 13384-1.

Formulář pro objednávku výpočtu spalinové cesty KS
Tepelně technický a hydraulický výpočet spalinové cesty společného komínu s jedním připojením podle ČSN EN 13384-2.

Formulář pro objednávku výpočtu spalinové cesty LAS
Tepelně technický a hydraulický výpočet spalinové cesty společného komínu typu LAS podle ČSN EN 13384-2.

Číslo účtu pro provedení platby: UniCredit Bank 571 307 0001/2700,  variabilní symbol: 5555